Czech English German
 
 HOME    LOGIN    SPECIALS    WHAT'S NEW?    ABOUT US    CATALOG    DOWNLOADS    CONTACT US   
     
REGULACE.ORG
 Our services
 Downloads
 References
 Pictures gallery
 History
 Terms & Conditions
Products
LangMan for Delphi (6)
Software (2)
Articles
New Articles
All Articles
- Interesting
- LangMan for Delphi
- Laser projector
- Students' years
Search
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Elektronika MATTERu   
Elektroniku MATTERu tvoří zdroje 5V pro TTL logiku a 24V pro motory. Deska logiky je velmi jednoduchá a obsahuje pouze 3 TTL integrované obvody pro oddělení portu LPT od výkonové části a pro vyhodnocování chybových stavů. Veškeré řídicí procesy vykonává připojený MATMATIC nebo počítač PC prostřednictvím paralelního portu LPT tak, že každá linka portu přímo ovládá jedno vinutí některého motoru, elektromagnet zdvihu pera nebo relé odpojující napájení motorů. Takže za ochrannými hradly výstupních linek portu jsou připojeny pouze polovodičové výkonové spínací prvky, které připojují podle signálu z portu napětí k jednotlivým vinutím motorů. Dále jsou zapotřebí jednoduché zesilovače signálu z fototranzistorů optických koncových snímačů jejichž výstupem je signál TTL (vysoká úroveň při přerušení IR paprsku). Pro měření teploty motorů nebo intenzity dopadajacího světla na fotorezistor ve scanovací hlavičce slouží převodník odpor/frekvence. Tuto funkci zastává integrovaný časovač 555. Výstupní signál je obdélníkového průběhu a jeho frekvence je úměrná odporu na vstupu. Tento signál odpovídá napěťovým úrovním standardu TTL a je stejně jako signál ze zesilovačů optických snímačů připojen přímo na vstupní linky paralelního portu. Konkrétní přiřazení linek portu vystihuje tabulka 1.Motor X je krokový motor se čtyřmi vinutími a řízení tohoto motoru se provádí posouváním vysoké úrovně na linkách D0 až D3 vpravo nebo vlevo zatímco zbývající tři linky nabývají nízké úrovně logického signálu. To znamená, že pro otočení motoru o tři kroky vpravo musí program vyslat na port v přesném časovém intervalu postupně tři různé hodnoty za sebou. Časová prodleva mezi jednotlivými kroky určuje rychlost otáčení motoru. Tento proces popisuje tabulka 2.Motory Y jsou krokové motory se třemi vinutími a ke svému pohybu využívají linky D4, D5 a D6. Tyto dva motory jsou pro pohyb s osou y zapojeny paralelně tak, aby se pohybovaly stejnou rychlostí a stejným směrem, což je pro tuto osu velmi důležité. Způsob řízení těchto motorů je shodný s řízením motoru X.

Elektromagnet, určený ke zdvihu pera, je řízen pomocí linky D7. Cívkou elektromagnetu protéká proud, jestliže je na lince D7 vysoká úroveň. V ostatních případech je pero uvolněno na podložku.

Optické snímače X a Y slouží k určení nulové polohy os x a y. Vysoká úroveň na lince Error říká programu, že je osa x v nulové poloze a vysoká úroveň na lince Select oznamuje nulovou polohu osy y.

Převodník odpor/frekvence slouží k měření teploty motorů nebo intenzity světla dopadajícího na fotorezistor scanovací hlavičky. Výstup převodníku je připojen na linku PE. Frekvence výstupního signálu je 2 až 100kHz.

Vysokou úrovní na lince SLCT IN lze odpojit motory X a Y od napájecího napětí a tím podstatně snížit příkon plotteru. Tento signál slouží současně k ochraně napájecího zdroje před připojením více vinutí na jednom motoru naráz. Při inicializaci systému PC (při bootování) se tento signál automaticky nastavuje na vysokou úroveň.

 

> > Řídicí SW >>

Shopping cart more
0 items
My account
Your Email Address
Your Password
Currencies
Advertising
Systém pro návrh desek plošných spojů
     
 HOME    LOGIN    SPECIALS    WHAT'S NEW?    ABOUT US    CATALOG    DOWNLOADS    CONTACT US   
     
Copyright © 2008-2022 Tomáš Halabala - REGULACE.ORG